Bakteriekreft, sykdom på kirsebær- og plommetrær forårsaket av bakterien Pseudomonas syringae . Symptomer på sykdommen finnes lettest om våren med døde knopper, skudd og grener, av og til også større eller mindre døde partier på stammen. Kraftige angrep kan føre til at unge trær dør helt, eldre trær vil vanligvis klare seg, men de kan bli sterkt skadet. Om sommeren kan det tyte ut en seig gummiaktig væske, gummiflod, fra slike døde partier. Sykdommen gjør mest skade i år med en fuktig vekstsesong. Forskjellige sorter av kirsebær og plomme er mottagelige i varierende grad. Kan til en viss grad bekjempes med kopperholdige plantevernmidler.