Børs, ble i middelalderen brukt om felles kasse til underhold av håndverkere og studenter, jfr. bursa.