Båtkrabber, innretninger som danner solid leie for (liv)båter på et fartøys dekk eller overbygning, noen ganger bare kalt krabbe. Båtkrabber, i alminnelighet to til hver båt, er oftest av solid tremateriale, og følger båtens form utvendig fra kjølen og et stykke utover mot siden(e). Ifølge forskriftene skal båtkrabber kunne slås ned eller fjernes fort på annet vis når båten skal settes på vannet.