Båk, større sjømerke (av tre) på et skjær eller på land. Se sjømerker.