Attika, kasseformet oppbygning ovenpå gesimsen på en bygning, ofte prydet med pilastrer o.l. og gjerne anbrakt over hovedinngangen for å markere denne; dens egentlige bestemmelse var å tjene som sokkel for statuegrupper (f.eks. på de romerske triumfbuer). Navn etter stedet (Attika, Hellas) hvor den først ble brukt på denne måte. I engelsk språkbruk er betegnelsen attic, uansett denne bygningsdels ytre form, gått over til å bety det innredede loft, eller kvist.