Lem, trev, øverste rommet i et hus, gjerne mellom øverste hele etasje og hustaket. Kan også brukes om selve taket i et rom.