Attacca, betegner ved slutningen av for eksempel en sonatesats at det ikke skal gjøres pause mellom denne og neste sats.