En ringformet list av tykkveggete celler som løper rundt sporangiet hos bregner, medvirker til at sporangiet åpnes og slynger ut sporene.