Anti-missil-våpen, våpensystemer som har til oppgave å beskytte mot angrep med ballistiske missiler ved å ødelegge fiendens angrepsmissiler. Se missilforsvar.