Anglesitt, fargeløst, hvitt eller svakt farget mineral med sterk glans. Det er et blysulfat, PbSO4, som dannes ved forvitring av galenitt (blyglans). Navnet skriver seg fra øya Anglesey og -itt.