Amfiktyoner, stammeforbund i det gamle Hellas, der utsendinger fra flere folkestammer kom sammen ved en helligdom til bestemt tid til en religiøs fest og rådslagning om fellesanliggender, vern om helligdommen osv. Det mest kjente amfiktyoni var det som ble samlet om Apollons tempel i Delfi til de pythiske leker. Disse amfiktyoner overholdt visse folkerettslige grunnsetninger overfor hverandre. Det deltok 12 stammer, bl.a. dorere, jonere, boiotiere og foker, som holdt to årlige forsamlinger, høst og vår; hver stamme hadde to stemmer. Ble felte dommer ikke adlydt, kunne amfiktyonene beslutte en hellig krig, f.eks. ca. 355 f.Kr. mot Fokis. Amfiktyoner omtales ennå ca. 200 e.Kr.