Fokis, landskap i Mellom-Hellas i oldtiden, vest for Boiotia, 2200 km2; vesentlig fjelland med gressganger og skoger. Landskapet har vært bebodd siden neolittisk tid. Fra 500-tallet f.Kr. dannet fokernes 22 byer et forbund; de viktigste var Delfi, Elateia og Antikyra. Fokerne sluttet seg en tid til Athen, stod senere på Spartas side og kom siden under Boiotia. Ca. 357 f.Kr. oppstod strid med presteskapet i Delfi (De hellige kriger); krigen endte med at Filip av Makedonia grep inn, ødela fokernes byer og tvang dem til å bosette seg i landsbyer. Fokis reiste seg ikke senere.