Ambrosiaster, tolkninger av de 13 paulinske brev som fikk sitt navn fordi de ble tillagt kirkefader Ambrosius.