Alpefiol, planteslekt i nøkleblomfamilien. Ca. 20 arter flerårige urter med knoll og saftige, tykke, hjerte- eller nyreformede blad og vakre blomster, som sitter enkeltvis på lange stengler. Viktigste art er vanlig alpefiol eller stuecyclamen, C. persicum, som kommer fra Midtøsten og Hellas, hvor den mest vokser i eikekratt og blomstrer om vinteren. Alpefiol ble tatt i kultur i begynnelsen av 1600-tallet, men først etter 1900 ble den alminnelig dyrket i Norge.