Mangel på hunkjønn (f.eks. en hannblomst oppstått pga. feil ved fruktemnet).