Innen IT er en adresse en kode som viser til et register, en bestemt del av en datalagringsenhet eller et bestemmelsessted, som for eksempel en spesiell maskin i et datanett eller et hypertekstdokumentWorld Wide Web (se URL). Adressen kan også være en identifikasjon av en inngangs- eller utgangsport på en datamaskin, eller en elektronisk postboks (se e-post).