William Trevor, angloirsk forfatter; har bl.a. utgitt romanene The Old Boys (1964), The Love Department (1966), Elizabeth Alone (1973) og The Children of Dynmouth (1977), og novellesamlingene The Day We Got Drunk on Cake (1967), Beyond the Pale (1981) og After Rain (1996). Trevor skriver innsiktsfullt om gamle og ensomme mennesker og om samfunnets tapere, og har også behandlet virkningene av stridighetene i Nord-Irland. Av nyere romaner kan nevnes Felicia's Journey (1994, filmatisert 1999 av Atom Egoyan), og Death in Summer (1998). Personal Essays kom i 1999, og A Bit on the Side i 2004. Trevor er blitt tildelt en rekke priser, bl.a. har han vunnet Whitbread Award tre ganger.