Visconti, italiensk fyrsteslekt fra Lombardia. Slektens eldste kjente mann er Uberto Visconti (død 1248). Teobaldo Visconti (1210–76) var pave fra 1271 med navnet Gregor 10. Matteo Visconti (død 1322) ble herre i Milano 1291; hans etterkommere hersket der (fra 1395 med tittelen hertug av Milano) til 1447. Den mest kjente av dem var Gian Galeazzo Visconti (1347–1402), som erobret Padova, Vicenza og Siena. Han var en stor mesén. Fra Matteos bror Uberto Visconti stammer en annen, ennå levende gren, som fra 1813 bærer tittelen hertug Visconti di Modrone. Til denne gren hører filmskaperen Luchino Visconti (1906–76).