Vingrom, tettsted i Lillehammer kommune, Oppland, på vestsiden av Mjøsa, 9 km sør for Lillehammer sentrum.