Villard de Honnecourt, fransk byggmester og arkitekt. Arbeidet ved katedralen i Cambrai. Særlig kjent for sin kulturhistorisk interessante skissebok med tegninger og notater fra studiereiser, utgitt 1858.