Viggo Johansen, dansk maler, elev av Jørgen Roed på Kunstakademiet 1868–75, professor der 1906–20. Han besøkte Paris 1885 og 1889, Italia 1898 og senere. Som ung sluttet Viggo Johansen seg til kunstnerkretsen på Skagen, dit han kom alt 1875 og særlig mottok inntrykk av Christian Krohg. Han nådde høyest i sine intime skildringer fra hjemmelivet, som Aftenpassiar (1886), Børnene bades (1888) og Glade jul (1891) med fint studerte lysvirkninger. Også impresjonistisk påvirkede landskaper og portretter.