Tidligere kommune i Møre og Romsdal, opprettet 1902 ved utskillelse fra Skodje. Omfattet landet mellom Midfjorden med dens sørgående armer Samfjorden og Vatnefjorden i nord og Grytafjorden i sør, samt øyene Dryna og Midøy (vestre del). Øyene ble 1965 overført Midsund kommune, samtidig som resten av kommunen ble lagt til Haram kommune; 139 km2 ved sammenslåingen.