Valldalsvatnet, vann i Odda kommune, Hordaland, i Valldalen nord for Røldal kirkested. Vannet var opprinnelig et ca. 2½ km langt vann nordligst i Valldalen som hadde atskillig seterdrift. I forbindelse med Røldal–Suldal-reguleringen er Valldalsvatnet hevet til høyeste regulerte vannstand 745 moh. og en reguleringshøyde på 70 m. Demningen ved Hyttejuvet har ført til at en vesentlig del av Valldalen er neddemt og at Valldalsmagasinet (290 mill. m3) nå er 11 km langt. Vei langs vestsiden av magasinet til Middalen.