Eidfjord

Eidfjord, kommune i Hordaland, omkring Eidfjorden og dens innerste arm, Simadalsfjorden som sammen utgjør innerste del av Hardangerfjorden. Kommunen omfatter også den nordvestlige delen av Hardangervidda innenfor fjorden og grenser til Ulvik i nord, Ullensvang i sør og sørvest, samt Nore og Uvdal og Hol i Buskerud i øst. Eidfjord ble opprettet 1891 ved utskillelse fra Ulvik. Hele artikkelen