Václav 4, sønn av keiser Karl 4, bøhmisk og tysk konge fra 1378, keiser 1378–1411. Han ble avsatt som tysk konge 1400. I Böhmen støttet han Jan Hus og overlot 1409 universitetet i Praha til tsjekkerne, hvorpå de tyske studentene og lærerne utvandret til Leipzig og grunnla universitetet der. Han var usikker og vaklende i sin politikk, og i hans siste regjeringsår brøt husitterkrigene ut i Böhmen.