TF, organ etablert 1959 som en videreføring av Befraktningsutvalget, opprettet 1950. TF ivaretar transportbrukernes interesser overfor transportutøverne og myndighetene, og arbeider for bedre og rimeligere transportavvikling. Medlemmer er næringsorganisasjonene og større industri- og handelsbedrifter. Hovedkontor i Oslo.