Tone Elisabeth Bækkevold Allers er en norsk diplomat. Hun er utdannet cand.philol og har vært tilknyttet utenrikstjenesten fra 2000. Hun var underdirektør i Utenriksdepartementet 2010–2014 og avdelingsdirektør 2014–2017. Hun har vært ambassadøri Amman fra 2017.