Tom Paulin, britisk lyriker, dramatiker, kritiker og universitetslærer, oppvokst i Nord-Irland; har undervist bl.a. ved universitetet i Nottingham og ved Hertford College i Oxford. Han slo igjennom med diktsamlingen A State of Justice (1977). Tittelen antyder et dypt engasjement i politiske spørsmål. Av senere samlinger kan nevnes The Strange Museum (1980), Fivemiletown (1987), The Wind Dog (1999) og The Invasion Handbook (2002). Som litteraturkritiker har han vært opptatt av hvordan ideer om nasjonalitet gjenspeiles i diktning, især slik de kommer til syne hos nordirske forfattere. Av dramatikk kan nevnes The Riot Act: A Version of Sophocles' Antigone (1985) og All the Way to the Empire Room (1994). Paulin er også kjent som en hardtslående debattant. Han kjemper i skrift og tale, og ikke minst ved TV-opptredener, for palestinernes sak, og i 2002 ble han anklaget for antisemittisme i en sak som vakte stor oppmerksomhet.