Auditør var fram til 1909 tittel for krigsadvokat.