Thomas Brassey, britisk liberal politiker, sønn av Thomas B. Medlem av Underhuset 1868–86, marineminister i Gladstones regjering 1880–83, guvernør i Victoria, Australia 1895–1900. Utgav The British Navy (5 bd. 1882–83) samt flere bøker om lønningsspørsmål blant arbeidere.