Thomas Brassey, britisk entreprenør, bygde jernbaner i Canada, England, Skottland, Frankrike, Nederland, Preussen og Spania. Hans største arbeid var Grand Trunk-linjen i Canada, 1900 km lang. Representerte sammen med Lewis Ricardo og Sam. Morton Peto det engelske konsortium som forestod byggingen av Norges første jernbane mellom Oslo og Eidsvoll i 1850-årene.