The Gaelic League, (irsk Conradh na Gaeilge), forening for bevaring og gjenoppliving av det irske språk, stiftet 1893 i Dublin av Douglas Hyde. Foreningen har spilt en stor rolle for irsk nasjonalbevegelse; den har utgitt propagandaskrifter og populærskrifter på irsk, har samlet og utgitt irsk folklore, oppmuntrer til bruk av irsk musikk, folkedans og sport, utdanner lærere i irsk språk og litteratur og organiserer kurser. Gaelic League arrangerer også offentlige fester (såkalte oireachtais) etter mønster av de walisiske eisteddfodan.