Systerbäck, grenseelv mellom Finland og Russland; munner ut nordvest for St. Petersburg, 64 km lang.