Sveio er tettsted og administrasjonssenter i Sveio kommune, Hordaland, ved Fv. 47 på nordsiden av Vigdarvatnet, 21 km nordøst for Haugesund.