Sundby slott, på øya Ornö i Østersjøen, ca. 50 km sørøst for Stockholm, er oppført 1720 som en enetasjes trebygning i karolinsk stil med säteritak, og har godt bevarte 1700-tallsinteriører. Det erstattet et eldre slott som ble brent av russerne 1719.