Djup, nordre del av Stolsvatnet på grensen mellom Hol og Ål kommuner, Buskerud; 1091–1078 moh. Stolsvannsmagasinet er regulert for kraftstasjonene Hol I (Votna-delen), Hol II, Hol III og nedenforliggende stasjoner. Etter reguleringen er dette Buskeruds tredje største innsjø (etter Tyrifjorden og Krøderen). Den gamle setergrenda Djup ligger rett nordøst for vannet, i Ål kommune.