Steinbjørn Berghamar Jacobsen, færøysk forfatter; utdannet lærer. Debuterte 1966 med diktsamlingen heimkoma (Hjemkomst) som innledet et sterkt eksperimentelt lyrisk forfatterskap. Gjennom f.eks. semantiske undersøkelser gav han et originalt bidrag til utviklingen av moderne færøysk lyrikk. Han regnes, ved siden av Guðrið Helmsdal (Nielsen), som den første egentlige modernist i færøysk lyrikk. I 1970-årene ble hans lyrikk mer politiserende, åpen og direkte. En sentral diktsamling fra denne perioden er Kjøkr (1974). I 1980- og 1990-årene skrev han en rekke prosabøker og skuespill, men også noen av sine sterkeste diktsamlinger. Samlingen Tungl (Måne) fra 1987 fastholder en kosmisk opplevelse av sammenhenger i tilværelsen. En viktig del av hans omfattende forfatterskap er også de tallrike barne- og ungdomsbøkene. Gjendiktet til norsk ved K. Ødegård i Færøysk lyrikk (1974).