Stavernsodden fyr, fyr i Larvik kommune, Vestfold, på Stavernsøya utenfor Stavern. Opprettet 1855, dagens fyrtårn bygd 1874. Lysstyrke 13 400 cd, lysvidde 14,9 nautiske mil, lyshøyde 43,9 moh. Automatisert og avbemannet 1984. Fyrtårn med fyrvokterboliger og uthus fredet 1997.