Stanislao Cannizzaro, italiensk kjemiker. Han var den første som fullt ut forstod betydningen av Avogadros hypotese og innså nødvendigheten av å skjelne mellom atom og molekyl. Derved var han i stand til å rydde bort de tilsynelatende uoverstemmelser som eksisterte mellom relative atommasser (atomvekt) bestemt med forskjellige metoder, og komme frem til et eneste sett av riktige verdier slik som de brukes i dag. Hans undersøkelser over aldehydreaksjoner fikk stor betydning for organisk kjemi. Cannizzaro utførte også banebrytende undersøkelser over benzylalkohol, santonin og mange andre organiske forbindelser.