C15H18O3, tidligere benyttet legemiddel mot spolorm som utvinnes fra ormefrø. Kjemisk sett er santonin et trisyklisk lakton som består av fargeløse, glinsende krystaller, uten lukt, men med bitter smak. Forbindelsen ble isolert første gang i 1830. Santonin benyttes ikke lenger som legemiddel, hovedsakelig på grunn av uheldige bivirkninger.