Skole og utdanning i Egypt

Artikkelstart

I Egypt følger utdanningen et 6-3-3-system, hvor barneskolen varer i seks år, ungdomsskolen i tre år og den videregående skolen i tre år. De første ni årene er obligatorisk skolegang.

Egyptiske myndigheter har ansvar for å tilby gratis utdanning på alle nivå til landets befolkning, dette er nedfelt i grunnloven fra 2014. Grunnloven spesifiserer også myndighetenes forpliktelse til å bidra med minst fire prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til grunnskoleutdanning, i tillegg til to prosent av BNP til høyere utdanning.

Egypt har et av de største utdanningssystemene i Midtøsten og nordlige-Afrika med over 20 millioner elever og over 60.000 grunnskoler og videregående skoler. Egyptiske myndigheter har over lengre tid satset på reform av utdanningssystemet for å imøtekomme behov og endringer i arbeidsmarkedet, samt takle utfordringer knyttet til høy arbeidsledighet blant den voksende unge andelen av befolkningen.

Det har vært stor økning i antall elever og studenter de siste årene. Ifølge UNESCO er 98 prosent av barna innskrevet i grunnskolen (2018), 87 prosent på ungdomsskolen (2018) og 35 prosent til høyere utdanning (2017). 28,8 prosent av befolkningen over 15 år var analfabeter i 2015 og i aldersgruppen 15-24 år er 88 prosent lese- og skrivekyndige.

Egyptiske myndigheter rapporterte til FN i 2018 at en av de største utfordringene de står overfor er å heve kvaliteten i utdanningssystemet. I mai 2018 lanserte myndighetene en ny strategi for utdanning i Egypt som er knyttet til FNs bærekraftsmål. Strategien sikter på å sikre tilgang til utdanning for alle og økt kvalitet. Strategien vil blant annet adressere lave lærerlønninger og en satsing for å heve kapasitet og kvalifikasjoner blant lærere. I tillegg til dette er det viktig å adressere de fremvoksende ulikhetene mellom fattige og rike i befolkningen som påvirker den reelle tilgangen til kvalitetsutdanning.

Grunnutdanning

Fra 1999 er det niårig obligatorisk skolegang fra barna er seks år gamle. All skolegang i statlige skoler er gratis. All skolegang i statlige skoler er gratis. Størstedelen av elevene går på de offentlige skolene, mens et mindretall går på private eller religiøse skoler. Nesten alle barn i skolealder starter på skolen, og nærmest 90 prosent av barna fortsetter i videregående skole.

Undervisningsspråket er arabisk, og islam er et av hovedfagene i skolen. Parallelt med det offentlige skolesystemet kan barna følge et islamsk undervisningssystem (al-Azhar), som fører frem til al-Azhar universitetet.

Ungdomsskolen er delt opp i tre løp:

  • ett for generell studiekompetanse på tre år
  • et yrkesfaglig på tre til fem år
  • et kombinert løp kjent som «Mubarak-Kohl» skolen

Sistnevnte er en variant av det tyske systemet tilpasset Egyptisk kontekst med et studieløp som kombinerer teoretiske og praktiske studier med fokus på forberedelser til arbeidslivet. Dette ble startet av Egyptiske myndigheter som en satsing for å få flere unge ut i jobb.

Eksamensresultater og vitnemål fra ungdomsskolen gir rett til å søke høyere utdanning.

Høyere utdanning

Egypt har en velutviklet og omfattende høyere utdanningssektor som tiltrekkes av mange studenter fra nærliggende land i regionen. Det er i overkant av femti universiteter i Egypt. Majoriteten av disse er statlige, deretter følger private og andre institusjoner (eksempelvis religiøse, offentlig-støttede eller private ikke-kommersielle) Studieprogrammene har en varighet på minimum to til seks år. En majoritet av studentene er innrullert ved de offentlige universitetene.

Det islamske universitetet al-Azhar i Kairo er det eldste, og ble grunnlagt så tidlig som i 972 som et senter for arabisk litteratur og læring for sunni-muslimer. Al-Azhar tilbyr islamske studier samt studieprogrammer på lik linje med tradisjonelle universiteter, eksempelvis medisin og litteratur.

Egypt har satset mye på utdanning på alle nivåer for å hindre en eksplosjon i arbeidsløsheten. For å stimulere folk til å ta utdanning, ble folk med høyere utdanning garantert arbeid i offentlig sektor. I tillegg til universitetene finnes det over 100 private og statlige såkalte «higher institutes». Disse tilbyr spesifikke programmer på bachelornivå og er ofte knyttet tett opp til fremtidige jobbtilbud i offentlig sektor og hos statlige departementer. Antall personer med høyere utdanning vokste med 263 prosent fra 1980 til 2000. I 2015 var 2,8 millioner studenter innrullert og om lag 500 000 ble uteksaminert på årlig basis.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg