Sivar Arnér, svensk forfatter. Hans tidligste verk behandler spørsmålet om makt og rett, f.eks. novellesamlingen Skon som krigaren bar (1943) og romanen Plånbok borttappad (1943). Den historiske romanen Knekt och klerk (1945) gestalter viljens og handlingens problem. Som pasifist kjempet Arnér mot et svensk atomvåpen. I en rekke ekteskapsromaner, f.eks. Han-Hon-Ingen (1951) og Tvärbalk (1963) forbinder han inntrengende psykologisk analyse med en mystisk preget virkelighetsoppfatning. Arnér utgav videre en rekke dramaer, og fremfor alt hørespill.