Schweigaard, norsk slekt, opprinnelig fra Holstein. Slekten kom til Norge med Johan Ludvig Schweiger (1719–81), som var organist i Kongsberg. Han var farfar til grosserer og skipsreder i Kragerø Tellef Dahll Schweigaard (1806–86) og professor Anton Martin Schweigaard (1808–70). T.D. Schweigaard var far til bl.a. overlege Johan Elias Schweigaard (1846–1919), som igjen var farfar til justisminister, høyesterettsdommer Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer (1923–2009). A.M. Schweigaard var far til statsminister Christian Homann Schweigaard (1838–99).