Spesialarbeider, arbeider som er fylt 18 år, og har fått slik øvelse at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene maskiner eller utføre annet spesialarbeid. Lønnes oftest noe høyere enn hjelpearbeidere, som utfører enklere arbeid. I motsetning til fagarbeidere har spesialarbeidere ikke stått ut læretid eller tatt fagbrev på annet grunnlag, og lønnes noe lavere enn disse.