Saxlund, storgård (tidl. adelig setegård) i Stange kommune, Hedmark, ca. 2 km nord for Stange kirke. Gården tilhørte i flere generasjoner på 1600-tallet den norske adelsslekten Bjelke. Den ble 1802 kjøpt av Michel Andersen Saxlund (1778–1853), og var i dennes slekt til 1916, senere i slekten Brun. Hovedbygning fra 1700-tallet. Eiendommen er (2009) på 770 daa, hvorav 450 daa dyrket og 290 daa produktiv skog.