Sado, japansk øy i Japanske hav, utenfor byen Niigata på Honshus nordvestkyst, 854 km2. Hovedby: Riotsu. Befolkningen livnærer seg stort sett av risdyrking og fiske, samt inntekter fra turisme. Gammelt forvisningssted.