Forbruker-rapporten var et norsk informasjonsorgan utgitt av Forbrukerrådet fra 1958 til 2010. Bladet utkom med ni nummer i året.