SDI, også kalt «Star Wars» eller «stjernekrig», et amerikansk missilforsvarssystem lansert av president Reagan 1983. Ble igangsatt 1984 for å koordinere forskning og utvikling innen området forsvar mot langdistansemissiler, senere kjent som BMD, Ballistic Missile Defense.