Luftvern

Luftvern, tiltak til forsvar av sivile og militære områder samt skip og installasjoner til havs mot angrep fra luften. Det aktive luftvern er en del av de væpnede styrker. Sammen med avskjæringsjagere utgjør luftvernvåpensystemene (luftvernkanoner og luftvernmissiler) det egentlige luftforsvar. Følgesystemer i moderne luftvernvåpen utnytter radar, laser, fjernsyn eller infrarød teknikk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Luftvern

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 5 artikler: