Luftvern er tiltak for å forsvare sivile og militære mål mot angrep fra luften. Luftangrepene kan komme i form av bemannede fly og helikoptre, ulike typer droner, kryssermissiler og/eller ballistiske missiler. Luftvernsystemene består av luftvernkanoner og luftvernmissiler og utgjør sammen med kampfly de aktive delene av et luftforsvarssystem. Luftvernsystemer har historisk sett i økende grad gått fra mitraljøser og kanoner over til missilsystemer – selv om det fortsatt finnes noen kanon- eller mitraljøsebaserte systemer i bruk. Hele artikkelen

Ny artikkel