Luftvern

Luftvern er tiltak til forsvar av sivile og militære områder samt skip og installasjoner til havs mot angrep fra luften. Det aktive luftvern er en del av de væpnede styrker. Sammen med avskjæringsjagere utgjør luftvernvåpensystemene (luftvernkanoner og luftvernmissiler) det egentlige luftforsvar. Følgesystemer i moderne luftvernvåpen utnytter radar, laser, optisk eller infrarød teknikk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Luftvern

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel