Søren Hilmar Steindór Finsen, dansk embetsmann av islandsk slekt, 1865 stiftamtmann, fra 1873 landshøvding på Island. Han hadde en stor del av æren for forfatningsloven av 5. januar 1874 om Islands særlige anliggender. 1883 utnevnt til overpresident i København, 1884–85 innenriksminister.